آشنایی با پنل

آموزش استفاده از پنل

خدماتی که از کلینیک دریافت کردید و به ازای آنها کد گرفته اید و ثبت کردید اینجا به نمایش در می آید

کوپن های تخفیفی که تا کنون گرفته اید اعم از کد های ارسالی توسط پیامک یا اتوماتیک در این قسمت ثبت می شود

و میتوانید از آنها استفاده کنید فقط در صورتیکه کلینیک خدمات تخفیفی باز داشته باشد

اگر کوپنی به شما داده شد که اینجا موجود نبود از قسمت ثبت کد میتوانید آن را بررسی و ثبت نمایید

جوایز دریافت شده شما و وضعیت آنها اینجا مشخص می شود

 

آموزش استفاده از پنل

در صورت وجود هر مشکلی در سیستم می توانید از قسمت پشتیبانی با مدیرسایت  در تماس باشید